Onze behandelingen

Klik op een onderstaande behandeling voor meer info...

 • Gingivitis

  Gingivitis is een oppervlakkige ontsteking van het tandvlees. Het tandvlees kan rood zien, gezwollen zijn, maar zal vooral gaan bloeden bij poetsen, eten of zelfs spontaan. In acute gevallen kan dit zelfs zeer pijnlijk zijn. In de meeste gevallen is dit een plaque-gerelateerde ontsteking die eenvoudig kan behandeld worden.

 • Parodontitis

  Parodontitis is een ontsteking van het tandvlees en het kaaksbeen dat rondom de tanden zit. Door de aantasting van het kaaksbeen kunnen tanden los komen te staan of van plaats veranderen. Verschillende factoren spelen een rol in het ontstaan van parodontitis: tandplaque, roken, genetica, diabetes, stress,… Parodontitis geeft een verhoogd risico op hart-en vaatziekten, vroeggeboorte en laag geboortegewicht, rheumatoïde arthritis,… De behandeling wordt bepaald naargelang de ernst van de aandoening.

 • Halitose

  Halitose is een slechtriekende ademgeur die u zelf opmerkt of die anderen kunnen opmerken. De oorzaak hiervan is in meer dan 90% van de gevallen in de mond te vinden. Vaak zijn ontstekingen of depots van bacteriën de oorzaak. Een gedetailleerd mondonderzoek kan leiden tot de correcte behandeling.

 • Mondhygiënebegeleiding

  Het correct poetsen van de tanden is cruciaal voor een goede mondgezondheid. In de praktijk wordt een individueel aangepaste poetsmethode geïnstrueerd aangezien geen 2 situaties dezelfde zijn en door het grote aanbod aan hulpmiddelen het vaak moeilijk is het correcte materiaal te kiezen en dit dan nog correct te gebruiken. Dit kan het gebruik omvatten van een manuele tandenborstel, een elektrische tandenborstel, flossdraad, tandenstokers, interdentale ragers, een tongschraper, …

 • Tandvleescorrecties in geval van teveel tandvlees

  Wanneer er van nature uit een teveel aan tandvlees is, of wanneer dit ontstaat door gebruik van bepaalde medicatie, kan dit gecorrigeerd worden om een esthetischere situatie te bekomen, die in de meeste gevallen tevens beter te onderhouden is, wat de kans op ontstekingen doet afnemen.

 • Tandvleescorrecties in geval van te weinig tandvlees

  Indien het tandvlees is terug getrokken, is het in bepaalde gevallen mogelijk om dit (gedeeltelijk) te herstellen door middel van een tandvleesgreffe. Op deze manier worden de blootliggende wortels opnieuw bedekt. Klinisch en radiologisch onderzoek kan uitwijzen of dergelijke behandeling mogelijk is.

 • Functionele tandvleescorrecties

  Soms is het voor de tandarts niet mogelijk om bijvoorbeeld een goede vulling te plaatsen omdat de cariës zich te diep onder het tandvlees bevindt, of om een mooie kroon te maken omdat de tand tot onder het tandvlees is afgebroken. In dit geval kan er een tandvleescorrectie uitgevoerd worden om deze regio beter bereikbaar te maken voor de tandarts om zo alsnog de tand te kunnen behouden.

 • Exploratie

  Soms is de reden van een pijnklacht of abces noch klinisch, noch radiologisch vindbaar. In dit geval kan er onder lokale verdoving een exploratie uitgevoerd worden van de tand en de weefsels rond de tand, om zo de oorzaak op te sporen.

 • Orale implantaten

  Wanneer een of meerdere tanden ontbreken, kunnen deze meestal vervangen worden door een oraal implantaat. Dit is een titanium schroef die in het kaaksbeen de tandwortel zal vervangen, zodat de tandarts nadien een nieuwe tand of prothese kan maken. Dit proces duurt minstens 3 maanden. Alvorens een implantaat kan geplaatst worden is een klinisch en gedetailleerd radiologisch (3D) onderzoek nodig om het kaaksbeen te evalueren. Een implantaatbehandeling wordt uitgevoerd onder lokale anesthesie. U krijgt van de tandarts-specialist een uitgebreide uitleg over de mogelijkheden en het verloop van dergelijke behandeling. Aangezien een implantaat een ‘nieuwe tand’ betekent, is er een levenslange verzorging en opvolging van nodig, net zoals van de eigen tanden.

 • Computergeleide implantaatplaatsing

  Wanneer er meerdere of alle tanden in een kaak ontbreken, kan het aangewezen zijn om de implantaten computergestuurd te plaatsen om esthetisch het meest optimale resultaat bekomen. Met behulp van een speciale prothese wordt een 3Dscan genomen van de kaak. Via een computerprogramma worden de implantaten virtueel op de beste positie geplaatst. Vervolgens wordt er door stereolithografie een boormal vervaardigd. Deze wordt gebruikt tijdens de ingreep om de perfecte positie te bekomen.

 • Bot-en kaakregeneratie

  Vaak zullen ontstekingen ervoor zorgen dat een deel van het kaaksbeen is verdwenen. Hierdoor is er meestal te weinig bot aanwezig om een oraal implantaat te kunnen plaatsen. Door middel van bepaalde botsubstituutmaterialen kan er echter een regeneratie plaatsvinden van het verloren kaaksbeen. Op deze manier kan er toch nog een of meerdere implantaten geplaatst worden. Soms is deze behandeling zelfs mogelijk rondom een tand die nog aanwezig is in de mond.

 • Sinuslifting

  In de bovenkaak is er niet altijd voldoende bot aanwezig voor het plaatsen van implantaten. In onze praktijk kan hiervoor een sinuslifting-procedure uitgevoerd worden. Soms moet dit in een voorbereidende fase gebeuren, soms kan dit gelijktijdig met het plaatsen van de implantaten.

 • Tandextracties

  Wanneer een tand niet meer te redden is met een conserverende of restauratieve behandeling, zal deze uiteindelijk moeten verwijderd worden. In onze praktijk worden alle mogelijke tandextracties uitgevoerd, met uitzondering van volledig ingesloten wijsheidstanden.

 • Behandeling van cysten

  Een cyste is een onnatuurlijke lichaamsholte die afgelijnd is door een dekweefsel (epitheel). Indien een cyste in de kaak voorkomt, kan deze onder lokale anesthesie verwijderd worden. Het cysteuze weefsel wordt vervolgens opgestuurd naar het labo voor anatomopathologisch onderzoek.

 • Vrijleggen van geïmpacteerde hoektanden

  In het kader van een orthodontische behandeling is het soms noodzakelijk om een hoektand die niet is doorgebroken chirurgisch vrij te leggen om er een bracket op te kleven. Op deze manier kan de orthodont vervolgens de hoektand mooi op zijn plaats begeleiden.

 • Apexresecties

  Indien een tand na een endodontische behandeling (ontzenuwing) toch nog ontsteking vertoont, kan het chirurgisch verwijderen van het wortelpuntje, waarrond de ontsteking zit, betekenen dat de tand niet hoeft verwijderd te worden. De ontsteking zelf wordt uiteraard mee weg genomen.

 • Biopsienames

  Soms komen er letsels voor in de mond (op het tandvlees, de tong, de lippen, de wangen,…) waarvan je enkel met een klinisch beeld (door in de mond te kijken) geen correcte diagnose kan stellen. In dit geval kan er een biopsie van het letsel genomen worden. Dit wordt voor onderzoek opgestuurd naar het anatomopathologisch labo. Vervolgens wordt het resultaat hiervan besproken en kan de juiste behandeling gestart worden.

 • Corticotomie voor versnelde orthodontische behandeling

  Door middel van micro-incisies wordt met behulp van piezochirurgie (Piezocision™) een zeer kleine groeve gemaakt tussen 2 tanden. Op deze manier kan een orthodontische behandeling gehalveerd worden in tijd (wat bij een normale behandeling 1 jaar zou duren, kan met behulp van deze behandeling op 6 maanden tijd). Vooral voor volwassen is dit een zeer aangename tijdswinst.